Aeroflot

Aeroflot giành được hai giải thưởng Innovation Time Awards

Aeroflot giành được hai giải thưởng Innovation Time Awards

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, tại Matxcơva. - Aeroflot đã giành được hai giải thưởng tại Innovation Time Awards được tổ chức hàng năm.